Voorwaarden tekenbonus

Kom jij ons team versterken in de functie als monteur beveiligingstechniek? Dan ligt er een mooie beloning op jou te wachten. Als jij tussen 1 maart  en 31 juli 2024 bij ons in dienst treedt ontvang je een tekenbonus tot wel € 3.000,- netto. 

De voorwaarden

De tekenbonus bedraagt maximaal € 3.000,- netto (obv fulltime dienstverband en uitkering naar rato van het aantal contracturen). Deze bonus ontvang je in twee delen. De eerste 50% van jouw bonus ontvang je bij de start (uitkering bij de 1e salarisbetaling). De overige 50% van dit bedrag ontvang je na 12 maanden dienstverband (uitgekeerd bij de salarisbetaling in de 1e maand van het tweede jaar dienstverband), mits je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je dienstverband wordt na 12 maanden verlengd en geëffectueerd in een op de tekenbonus van toepassing zijnde functie;
  • Je van maand 6 t/m maand 12 van je dienstverband niet hebt verzuimd (verzuim conform definitie uit het verzuimbeleid);
  • Je functioneren is minimaal voldoende (moet blijken uit een gevoerd en geregistreerd functioneringsgesprek);
  • Er vindt geen (pro-rata) toekenning van de bonus plaats wanneer je eerder uitdienst treedt, wanneer je uit dienst gaat op verzoek werkgever of uit dienst gaat door vso;
  • Indien jij gedurende een 12 maands-periode niet de volledige 12 maanden inzetbaar bent geweest als gevolg van een schorsing en/of vrijstelling van werk, komt de betaling van het tweede deel van de tekenbonus te vervallen;
  • Indien jij gedurende een 12 maands-periode niet de volledige periode inzetbaar bent geweest als gevolg van het opnemen van ouderschapsverlof/ zorgverlof/ langdurig verlof gedurende 6 weken of langer, word je in de gelegenheid gesteld om de periode van afwezigheid in te halen om alsnog in aanmerking te (kunnen) komen voor de tekenbonus;

 

Handige links
Adresgegevens

Markweg 45
2153 PG Nieuw-Vennep